COMPLIUM OÜ – Koolitusteenused

Koolitusload:

Complium OÜ töötab ja on registreeritud vastavalt Täiskasvanute koolituse seadusele ja õppekorralduse alustele: Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) majandustegevusteate number: 217802

Complium OÜ registreeritud koolitusvaldkonnad on:

  • Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõudeid täitva kontaktisiku koolitus;
  • MLCO ülesanded, printsiibid, vastutus ja nõuetele vastavuse koolitus;
  • AML/KYC koolitus
  • AML ülesanded, printsiibid, vastutus ja nõuetele vastavuse koolitus.